Integritetspolicy

Dubbelanka behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webbutiken, vilket bland annat innebär att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamationsärenden. 

För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Har du frågor angående vår integritetspolicy eller Dubbelankas behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via formuläret på kontaktsidan.