Magic 9-Duck

Vårt första gemensamma projekt som blev klart (2019) var vår ”Magic 9-Duck”, eller kort och gott ”Magiankan” som vi ibland kallar henne.

Stommen är en 3D-utskriven nästan-kula, som klätts in i ett virkat hölje. Vänder man på henne inser man att hon är mer än bara dekorativ.

Man kan nämligen prata med henne också! Fråga vad ska jag göra? och du får ständigt nya kreativa aktivitetsförslag!

Dubbelankas Magic 9-Duck (2019).